ทำไมเว็บสวยๆ จึงช่วยเพิ่มยอดขายได้ ?

เว็บสวยๆ

เนื่องจากปัจจุบันมีเว็บไซต์ และ online content ต่างๆใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนในแต่ละวัน การทำให้เว็บไซต์ของเรามีจุดเด่น หรือมีจุดที่แปลกแตกต่าง มีเอกลักษณ์ การทำให้ผู้ชมสนใจและอยู่ในเว็บไซต์ของเราได้นานที่สุดจึงเป็นเรื่องที่ควรคำนึงถึงให้มากที่สุด เจ้าของเว็บไซต์จึงควรออกแบบให้เว็บไซต์ นอกจากจะเข้าถึงง่าย ใช้งานง่าย และมีเนื้อหาที่น่าสนใจเป็นสำคัญแล้ว ยังต้องมีการออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงาม และดึงดูดผู้ใช้งานอีกด้วย โดยอาจศึกษาแนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ที่สวยงามได้จากเว็บไซต์อื่นๆ หรือทางที่ดีควรปรึกษากับทีมนักออกแบบเว็บไซต์มืออาชีพ เพราะนอกจากทีมงานเหล่านี้จะมีประสบการณ์ที่มากกว่าแล้วยังจะมีการวางแผนงานและออกแบบเว็บไซต์ได้โดยเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ทั่วไปมากกว่า โดยเลือกทีมงานออกแบบจากผลงาน หรือ portfolio ให้ตรงกับความต้องการ ภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ หรือองค์กรของเรา โดยการออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงามและน่าดึงดูดนั้น

 

จะประกอบไปด้วยการออกแบบส่วนที่สำคัญหลักๆ อยู่ 3 ส่วนนั่นคือ

 

1. ภาพรวมของเว็บไซต์ต้องสวยงาม

มีเอกลักษณ์และแตกต่างจากเว็บไซต์อื่น โดยมีการวาง concept กำหนด mood tone และ direction ของเว็บไซต์ให้เป็นไปในทางที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของตัวสินค้า บริการ หรือองค์กรนั้นๆได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจน

 

 

2. การจัดวางเนื้อหา (content) หรือตัวหนังสือ (font) ที่อ่านง่าย ชัดเจน

จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ หมวดหมู่ ลำดับความสำคัญของเนื้อเรื่องได้อย่างเป็นสำดับ

 

 

3. การใช้ภาพนิ่ง, วีดีโอ หรือ graphic ที่สวยงาม โดดเด่น

และสื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อหา จะช่วยทำให้เว็บไซต์ของคุณสวยงาม และจะช่วยสร้างความดึงดูดและความประทับใจ สบายตาแก่ผู้ใช้งาน โดยจะส่งเสริมอารมณ์ร่วมที่ดีต่อเนื่องไปกับการอ่านเนื้อหาที่ดี ซึ่งจะช่วยนำไปสู่การดึงลูกค้าเข้าสู่วัตถุประสงค์หลักในการนำเสนอแก่ผู้ใช้งาน (lead to convesion) เช่น การลงทะเบียน, การสมัครสมาชิก ไปจนถึงการนำไปสู่การตัดสินใจเลือกสินค้าหรือบริการนั้นๆในที่สุด

 

 

ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเมื่อเราเลือกทีมงานออกแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของเราแล้ว นักออกแบบจะออกแบบโดยเริ่มจากกำหนดภาพรวมของเว็บไซต์ วางแผนการจัดองค์ประกอบ และลำดับความสำคัญในการใช้งานเว็บไซต์ มีการจัดวางเนื้อหา, ตัวหนังสือ ให้อ่านง่าย เป็นระเบียบหมวดหมู่ ต่อไปยังการเลือกใช้ภาพ, วีดีโอ หรือ graphic และจัดวางในตำแหน่งที่สวยงาม เหมาะสมกับเนื้อหาหรือสิ่งที่ต้องการจะนำเสนอในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งการออกแบบองค์ประกอบที่ดีและสวยงามเหล่านี้ จะนำไปสู่การดึงผู้ใช้งานให้เข้าสู่วัตถุประสงค์หลักในการนำเสนอเว็บไซต์ หรือ content นั้นๆ จนในที่สุดจะส่งผลไปยัง การตัดสินใจเลือก หรือ การปิดการขาย ซึ่งช่วยให้เกิดการทำยอดขายได้ในที่สุด

คอมเม้น

Online Media
& Digital Marketing Solutions

Grow your business, Go online,
Goal with Digihype Design. let’s get start!!!

บริการวางแผน ออกแบบ และผลิตสื่อ Online ครบวงจร
ดูแลตั้งแต่ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ | ระบบหลังบ้าน | ระบบ E-commerce | Content marketing | และ Social media Pagepost design