ทำไมต้องออกแบบเว็บไซต์ให้ง่าย?

การออกแบบเว็บไซต์ที่เรียบง่ายนั้น จะมี UX User Experience ที่ง่ายเป็นศาสตร์หลักในการออกแบบ
โดยศาสตร์นี้จะทำหน้าที่คอยส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และผู้ใช้งาน บนหลักการ 3 ข้อต่อไปนี้

 

1. เข้าใจง่าย

เว็บไซต์ที่เรียบง่าย มักจะมีเนื้อหาไม่เยอะ เพราะถูกออกแบบมาโดยพื้นฐานของความต้องการของลูกค้าโดยตรง

 

2. เข้าถึงง่าย

เว็บไซต์ที่เรียบง่ายนั้นมักจะถูกจัดวางข้อมูลที่ลูกค้าต้องการให้เห็นได้ง่าย คลิกง่าย และถูกสร้างโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเท่านั้น ไม่ถูกใส่อะไรที่เกินความจำเป็นแบบที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการ เมื่อมีฟังก์ชันเท่าที่จำเป็น ลูกค้าจึงสามารถเข้าถึงสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

 

3. ตัดสินใจง่าย

เว็บไซต์ที่เรียบง่ายนั้นถูกออกแบบโดยพื้นฐานความเข้าใจในกฏข้อนี้ดี จึงพูดประเด็นสำคัญแค่ทีละ 1 – 2 เรื่อง และจะเปิดโอกาสให้คนมีตัวเลือกไม่เยอะจนเกินไป ซึ่งสุดท้ายจะทำให้คนสามารถตัดสินใจได้ง่ายและเร็วขึ้น

 

การออกแบบเว็บไซต์ให้ออกมา เข้าใจง่าย, เข้าถึงง่าย, ตัดสินใจง่าย นั้นมันไม่ง่ายเลย เพราะการออกแบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ว่านั้นจะต้องทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ต้องคิดถึงเป้าหมาย ธุรกิจจะต้องเข้าใจว่าผู้ใช้เป็นใคร กำลังต้องการอะไร อยู่ในสถานะไหน พร้อมซื้อหรือแค่อยากดูๆ ก่อน และต้องเข้าใจหลักการออกแบบพื้นฐานอย่างแท้จริง จึงจะเลือกเฉพาะสิ่งที่จำเป็นได้

ความเรียบง่ายนี้คือ อนาคต แม้ว่าเว็บไซต์จะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นอย่างไร หัวใจหลักของการออกแบบบนพื้นฐานความเรียบง่าย การเข้าใจมนุษย์ก็จะยังคงอยู่ต่อไปอย่างแน่นอน

คอมเม้น